Blog

Voor de een is scheefhuren een bekende term, terwijl het voor een ander niet helemaal duidelijk is. Wat maakt scheefhuren dan ook zo scheef? Daar zal dieper op worden ingegaan.

 

Wat is scheefhuren?

Onder scheefhuren wordt verstaan dat een huis, met name een sociale huurwoning, een te lage huur heeft in verhouding tot het inkomen van de huurders. Deze huurders verdienen te veel voor hun sociale huurhuis. Echter zijn er verschillende varianten van scheefhuren, namelijk: goedkoop en duur scheefhuren.

 

Goedkope scheefhuur

Goedkoop scheefhuren betreft de benoemde situatie, waarbij de huurders een te hoog inkomen hebben voor het sociale huurhuis. De huurders kunnen met het desbetreffende inkomen een duurdere woning betalen. Het wordt goedkoop scheefhuren genoemd, aangezien de huurders met het desbetreffende inkomen juist in verhouding een goedkope woning huren.

 

Dure scheefhuur

Bij dure scheefhuur is er sprake van een te hoge huur in verhouding tot het inkomen van de huurders. De huurders hebben een te laag inkomen om de hoge huur te kunnen betalen. Zij ontvangen daarom meer huurtoeslag dan nodig is.

 

Gevolgen

In het geval van goedkope scheefhuur is het verminderen van mogelijke huurwoningen voor mensen met een laag inkomen een (nadelig) gevolg. Er komen voor deze mensen namelijk weinig tot geen nieuwe huurwoningen ter beschikking, waardoor er een wachtlijst ontstaat. Bovendien verhindert dit de doorstroming op de woningmarkt. Duur scheefhuren heeft als gevolg dat de huurders na een langere periode een negatieve invloed op de uitgaven en het dagelijks leven kunnen ondervinden, aangezien een te groot gedeelte van het inkomen op gaat aan het betalen van de relatief te hoge huur.

 

Aanpak

De rijksoverheid wil het scheefhuren bestrijden. Hier zijn al enkele maatregelen voor getroffen. Sinds 1 juli 2013 is inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk volgens de wet. In 2015 is de woningwet ingevoerd waarbij woningen passend en geschikt op het desbetreffende inkomen worden toegewezen, zodat scheefhuren mogelijk wordt tegen gegaan. De huurders van sociale huurwoningen worden middels drie inkomensgroepen ingedeeld: een laag inkomen betreft onder de grens van 34.678 euro, een middeninkomen betreft tussen de grenzen van 34.678 en 44.360 euro. Een hoog inkomen betreft boven de grens van 44.360 euro. Indien mensen met een hoog inkomen meer huur betalen, verhuizen ze namelijk vaker naar een duurdere huurwoning. Er bestaat zelfs de kans dat ze kiezen voor een koopwoning. Dit zou het aanbod van goedkope huurhuizen kunnen verhogen. Er zijn naast de woningswet ook andere maatregelen getroffen om het dure scheefhuren te verminderen. Sinds 2016 is er voor huurders met een laag inkomen de aftoppingsgrens ingevoerd. Dit betreft het aanreiken van woningen tot een bepaalde huurprijs van circa zeshonderd euro. Deze grens is ingevoerd voor het kunnen toekennen van betaalbare woningen aan mensen die door middel van het desbetreffende lage inkomen huurtoeslag ontvangen. Ook hebben woningcorporaties in 2018 afspraken gemaakt met huurdersverenigingen over eventuele huurbevriezing of huurverlaging. Hierbij geldt dat huurders met een laag inkomen en relatief hoge huurkosten bij de desbetreffende woningcorporatie huurbevriezing of huurverlaging kunnen aanvragen om de kosten en de eventueel ervaren druk te verlichten.

 

Aanbeveling

Kortom, scheefhuren klinkt in eerste instantie niet eens zo slecht. Het goedkoop scheefhuren kan zelfs als aantrekkelijk worden bevonden door het in verhouding goedkoop huren van een woning. Echter heeft het, zoals u heeft kunnen lezen, zeer nadelige gevolgen voor mensen met een relatief laag inkomen die in aanmerking willen komen voor (sociale) huurwoningen. Deze gevolgen oefenen weer negatieve invloed uit op de doorstroming op de woningmarkt. Het is dus van belang dat de zaken op orde zijn op het gebied van huren. Wij van Housing ter Veer helpen, adviseren én begeleiden u tijdens het verhuurproces. Dit betreft zowel het huren als verhuren van woningen. Housing ter Veer staat voor u klaar!